İL ÖZEL İDARESİ 60 MİLYON TL BORÇLANACAK

Haberler 8.03.2022 18:24:25 0
İl Genel Meclisi Mart ayı birleşimlerinin son gününde İl Özel İdaresi’nin 60 milyon TL borçlanması konusu ele alındı ve gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. İl Genel Meclisinin dünkü birleşiminde kaynakların yetersiz olması nedeniyle İl Özel İdaresinin 60 milyon TL borçlanması konusu ele alındı. Konu hakkında yapılan bilgilendirmede; “İlimiz nüfusunun az olması sebebiyle genel idareden aldığı pay da yetersiz kalmaktadır. Nüfusun azlığına rağmen kırsal alan yerleşim yeri olarak İlimizde 370 köy ve 207 mahalle olmak üzere 577 yerleşim yerimiz mevcuttur. Yoğun göç vermiş olan ilimizde, memleket özlemi ve büyük şehirlerden belli bir dönem de olsa uzaklaşma arzusuyla şehirlerde yaşayan hemşerilerimiz, özellikle yaz aylarında olmak üzere yılın önemli bir bölümünü köylerinde geçirmektedirler. Şehirde yaşayan bu insanlarımız ve mevcut köyde yaşayan nüfusumuzun daha iyi yol, kanalizasyon, yeterli sağlıklı içme suyu gibi talepleri yoğunlaşmış durumda olduğu, Vatandaşlarımıza sunulan hizmetler ile ilgili beklentiler bütçe imkânlarımız çerçevesinde karşılanmaya çalışılmaktadır. Ancak, vatandaşlarımıza iyi hizmet sunabilmek amacıyla hazırladığımız projeleri gerçekleştirebilecek yeterli maddi kaynağın bulunmadığı, Özellikle yaz aylarında şehirden gelen vatandaşlarımızı da barındıran köy halkımızdan asgari insani ihtiyaç olan yeterli, içilebilir kalite içme suyu, köylerine rahat ulaşabilecekleri  düzgün yollar, kanalizasyon tesisleri, köy içi düzenlemeler ve köyden kente göçü de azaltacak olan gelir getirici tarımsal alt yapı (sulama)işlerinin yapılması yoğun şekilde talep edildiği, Son dönemlerde dünyada yaşanan küresel ısınmadan kaynaklı kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın artan içmesuyu talebini karşılamak amacı bir çok içmesuyu tesisinin yapımı planlanmış ancak birçoğu gurup içmesuyu tesisi niteliği taşıyan bu tesislerin yapımı için Özel idaremizin kısıtlı imkânları yetersiz kaldığı, Bunun yanı sıra İlimiz sınırları içerisinde ve görev alanımızda bulunan yerleşim yerlerinde su bedeli toplama alışkanlığı bulunmamaktadır. Son yıllarda genel mecliste karar alınarak yürürlüğe konulan Çankırı İli Köy İçme Suları Bakım Onarım ve İşletme Yönetmeliği gereği ve Mülki amirlerin destekleri ile su bedeli toplama alışkanlığı yerleştirilmeye çalışılsa da henüz başlangıç aşamasında olduğu, dolayısıyla özellikle terfili içmesuyu olan köylerimizde faturaların ödenmesi büyük bir problem haline geldiği, bu nedenle özel idare olarak bu problemin çözümü noktasında GES tarlası kurularak mahsuplaşma yolu ile bu yükün azaltılmasının hedeflendiği, Köylerimizde özellikle sulu tarım alışkanlığı olan ve çeltik ekimi yapılanlarda sulama kanalları genellikle Mülga Toprak Su ve Köy Hizmetleri kurumundan kalmış olup, birçoğu özelliğini yitirmiş ve kullanılamaz hale geldiği ve dolayısıyla tesislerin bakım onarım ihtiyacı bulunduğu, Yukarıda belirtilen nedenler ve ihtiyaçlar dolayısıyla; İlimiz Merkez ve ilçe köylerinin içmesuyu tesislerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan muhtelif çap ve ebatlarda duktil, PE, korige  vb. boru ile menhol alımı için 6 milyon TL, İlimiz Merkez ve ilçe köylerinde yapılacak güneş enerjili terfili içme suyu tesislerinin ve mevcut tesislerimizin enerji tüketiminde ilgili dağıtım şirketi ile mahsuplaşılması amacı ile kurulacak GES tesisinin panellerinin alımı için 3 milyon 500 bin TL, İlimiz Merkez ve ilçe köylerinde mevcut tesislerimizin enerji tüketiminde ilgili dağıtım şirketi ile mahsuplaşılması amacı ile kurulacak GES tesisinin yapımı için 2 milyon 700 bin TL, İlimiz Merkez ve ilçe köylerimizin tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak amacı ile sulama kanalı yapılması, terfili sulama tesislerinin güneş enerjisi paneli yapımı için 650 binTL ödeneğe ihtiyaç duyulduğu, İlimiz Kırsalındaki 577 adet yerleşim biriminde yaşayan nüfusumuzun temel ulaşım hizmetini sağlayan ve Çankırı İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan 2.648,07 km yol ağımız %56’sını oluşturan 1.496,20 kilometrelik kısmı asfalt kaplama olduğu, Bununla birlikte 1.496,20 km’lik asfalt kaplama yol ağının 899,34 km‘si grup yolu niteliğinde olup bu yollardan 171 Köy ve 42 Bağlantısına toplam 23161 kişilik bir nüfusun faydalandığı, Öncelikle grup yolları olmak üzere söz konusu yol ağının teknik anlamda daha kaliteli ve uzun ömürlü olan BSK uygulaması ile sıcak asfalt yapılmasının uygun olacağının düşünüldüğü, Çankırı İl Özel İdaresince bu güne kadar grup yollarının 173,56 km sinde (BSK) bitümlü sıcak karışım ile sıcak asfalt çalışması yapılmış olup geriye kalan 725,78 km‘lik kısmında sıcak asfalt çalışması yapılması gerektiği, Son yıllarda sorumluluk sahamızdaki yolların iyileştirilmesi kapsamında BSK uygulamasının yanında çift kat emisyonlu asfalt, parkeli yol, silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamaları yapılmaya başlanmış bugüne kadar toplamda 333,46 km iyi yol uygulaması yapıldığı, Yollarımız kalite standardını artıran bu tip uygulamaların bundan sonrada uygulanması, mevcut asfaltların korunması açısından yapılacak olan 2. Kat asfalt uygulamaları ve  bakım onarım çalışmaları için yama çalışmaları yollarımız için önem arz ettiği, Söz konusu bu yolların BSK, Çift kat emisyonlu asfalt, SSB, parkeli yol gibi iyi yol uygulamaları ile yapılması, mevcut asfaltların korunması için asfalt ve yama çalışmalarının yapılması ile alakalı İl Özel İdaresi bütçesi ve imkânları yetersiz kaldığı, Yollarımızın standardının artırılması, mevcut asfaltlarımızın korunması anlamında; İlimiz Merkez ve İlçe Köylerimizde asfalt yapım ve bakım onarımında kullanılacak olan Bitüm, Bitümlü bağlayıcı, Reçine Esaslı Su Bazlı Emülsiyon Astar vb. malzemenin alımı için 8 milyon 500 bin TL, İlimiz Merkez ve İlçe Köylerimizde Köy içi yollarımızın parke yapılması için parke alınması ve parke yapılması için 8 milyon 650 bin TL, İlimiz Merkez ve İlçe Köylerimizde standardı yüksek iyi yol uygulamaları (BSK Asfalt, SSB Yol, Parkeli Yol, Katyonik Asfalt Emülsiyonlu Çift Kat Asfalt) yapımı için 30 milyon-TL ödeneğe ihtiyaç duyulduğu, Vatandaşlarımızın hizmet beklentilerini karşılayabilmek amacı ile yukarıda belirtilen gerekçelerden dolayı hazırlanan malzeme alımı ve yapı işleri projelerini gerçekleştirebilmek için toplamda 60 milyon -TL ödeneğe ihtiyaç duyulan kredinin 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (d) fıkrası gereğince İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterine yetki verilmesi” konusu talep edildi. Konuyla ilgili yapılan bilgilendirme sonrasında gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

  • Çarşamba 1.9 ° / -2.8 ° Düzensiz hafif karli
  • Perşembe 1.4 ° / -2.7 ° Orta kuvvetli veya yogun ve sagnak seklinde kar
  • Cuma 1.2 ° / -5.8 ° Orta kuvvetli veya yogun ve sagnak seklinde kar