aytaç
Giyim dünyası
HAMLE
  • 28 Ocak 2021, Perşembe 18:31
AliRıza

Ali Rıza

MUSTAFA ÇERKEŞİ'NİN (PİRİ SANİ )ŞİİRLERİ

MUSTAFA ÇERKEŞİ'NİN ŞİİRLERİ

Çeşitli kaynaklarda ona atfedilen şiirler de bulunmaktadır. Şiirlerinden en çok bilinenleri şunlardır.

Şeyh Mustafa Çerkeşî Hazretleri'nin, Mürşidleri hakkındaki mersiyesi.

Rehber-i Seyr-i İlâllâh, Mürşid-i Râh-ı Hudâ,1

Mahzen-i Sırr-ı İlâhî,2 ey Efendim kandesin.3

 

Nice müddet kalbimin iklimine sultân idin,

Seyr-i Lillâh bağının serv-i bülendim4 kandesin.

 

Çok zamandır âteş-i firkatle5 canım yanmada,

Gel maiyyet kıl6 benimle canda cânım kandesin.

 

Âlem-i kevnin verâsında kurupsun haymeni,7

Sidre-i Sırr-ı Sıfatta8 Cebrail'im kandesin.

 

Seyr-i Fillâh9 illerinde yanıma Refref10 idin,

Kâbe kavseyne mahal, Arş-ı Muallâm11 kandesin.

 

Çûn fenâ ender-fenâ12 sahrasına sultân idin,

Pes bekâ tahtında bâkî13 Pâdişâh'ım kandesin.

 

Çünki ahfâdır vücûdun14 cümle âlem halkına,

Hamd-i Lillâh Mustafâ'nın cân içinde cânısın.

 

1-Allaha erme seyrinin rehberi, Hak yolunun mürşidi

2-İlâhî ar hazinesi

3-Neredesin

4-Allah için seyr bağının yüce selvim

5-Ayrılık ateşiyle

6-Beraber ol

7-Bu âleminin ötesinde kurmuşsun çadırını

8-Hakk'ın Sıfatlarının sır doruğunda

9-Allaha erme hâlinde seyr

10-Hakk'a götüren binit

11 -"İki yay kadar yaklaşma" yeri. Yüce Arş'ım

12-Çünkü varlığından geçme içinde varlığından geçme

13-Hakk'a kullukla hayat bulup sonsuzluk tahtında oturan

14-Gizlidir varlığın

15-Allaha hamdolsun ki 

  

Halvetiyye tarikatının seyr ve sülûkünü ve nefsin yedi makâmını bildiren manzum eser

İlâhî! Yâri kıl1 bana ki, seni bana yâr edem

Olam daim rızân üzre işim gücüm sağ edem.

 

Alam tevhîd külüngünü, girem meydân-ı Tevhîd'e,

Yıkam emmârenin2 mülkün dağıtıp târumâr edem.

 

Varam Mürşid kapısına, Anın himmet peykârında3

Yuyup isyânımı anda elim yüzüm ak edem.

 

Bulam kalbimde yolumu, alam levvâme4 ilini,

Anın şehriyle köyünü dağıtıp vîrân edem.

 

Varam iklim-i ilhâma, kuram bir taht-ı şahâne,

Getirip rûh-ı sultânı ol iklim içre şâh edem.

 

Şu denli lütfunla erem ki nefsim mutmain ola,5

Hitâb-ı irciî6 gelip huzurunda kıyâm edem.

 

Gelip yine bu iklime boyun verip hem emrine,

Bu marziyye7 makamında ki tahsil-i rızân edem.

 

Hudâyâ Mustafâ kulun kemâle ergirip bir dem,

Varıp gelmemezi kesme, bu hâl üzre karâr edem.

 

1-Yardım et.

2-Kötülüğü emreden nefis.

3-O’nun etkileyici yüzünde/huzurunda.

4-Kendini(kötülüklerini) kınayan nefis.

5-Kötülük ve aşırılıklardan vazgeçip huzura ere.

6-“Rabbine dön” hitâbı

7-Hakkın rızasına erme.

 

 

 

Mİ'RACİYYE

Kâbe-i sadrımda1 nefsim bana çok âl2 eyledi,

Hak Teâlâ lütfedip Pîr'imle ihsân eyledi.

 

Kalbimin kudsüne rehber oluben azmeyledim,

Ol dem ervâhı benimle cümle yârân eyledi.

 

Vahdet-i fiiliyyesi mi'râcına basıp kadem,3

Mürg-ı rûhum pes semâvât üzre tayarân eyledi.4

 

Kevser-i aşkın şerâbından içüben bir kadeh,

Aşıkâne, sâdıkane azm-i Mennân eyledi.5

 

Vahdet-i vasfiyyesi6 bağında güller açılıp,

Bülbül-i sırrım o demde türlü efgan eyledi.7

 

Görmeyi, işitmeyi, sevmeyi terk edip,

Bî-dil ü bî-cân olup sırda cevalân eyledi.8

 

Vaslının sevdâsına azmeyleyip Arş üstüne,

Ol zamanda varlığımı cümle vîrân eyledi.

 

Ol vakit envâr-ı zâtın9 Mustafa'ya getirip,

Cümle âlem içre anı özge Sultân eyledi.

 

 

1-Gönül Kâbemde.

2-Tuzak, hile.

3-Hakkın fiilinden başka şey görmemeyükselişine başlayıp.

4-Ruh kuşum böylece göklere doğru uçtu.

5-Âşıkça ve dosdoğru Hakk’a varmaya karar verdi.

6-Her şeyde Hakk’ın Sıfatlarını görme.

7-Sır bülbülüm o vakit türlü ıstıraplarla inledi.

8-Dilsiz ve cansız olup sır âlemlerinde dolaştı.

9-Zâtının nurlarını.

 


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yukarı çık